Spring naar inhoud

AVES Accordeon

Welkom op onze website!

Ingelast concert: zondag 22 september 2019 in De Venser, Berth. Brechtstraat 1, Amsterdam Zuidoost. Aanvang 14.00 uur.

AVES in de Meervaart

Voor onze leden: Belangrijke berichten staan op deze pagina, de (school)vakanties staan op deze pagina.

Op 25 juli is Ria Ninfa (echtgenote van ons lid Raffaele) na een kort ziekbed op 98-jarige leeftijd overleden. Ria heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt met het (mede) verzorgen van natjes en droogjes voor onze orkestleden tijdens de pauzes van onze repetitieavonden. Namens het bestuur wensen wij Raffaele en zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Voor alle belangstellenden: onze concertagenda treft u op deze pagina aan.

Ons seizoen is afgesloten met een heerlijke BBQ (foto's staan op deze pagina). Helaas moesten wij met pijn in ons hart afscheid nemen van onze dirigent Henk Mulder. Henk is tijdens dit afscheid benoemd tot erelid. Foto's van deze avond zijn op deze pagina te vinden.

AVES is (altijd) op zoek naar mensen die ons orkest willen versterken. Wij verwelkomen graag zowel de gevorderde als de minder gevorderde speler. Anders gezegd: we hebben voor iedereen die accordeon speelt op welk niveau dan ook een plaats in ons orkest en in ons hart. Heeft u nog een accordeon in de kast staan en twijfelt u of u deze weer eens wil gaan gebruiken? Kom dan eens vrijblijvend langs tijdens onze repetitieavond op de maandagavond.  Wij repeteren in SBO school De Kans, Thomas van Aquinostraat 2, 1064 NE, Amsterdam Nieuw West. De zaal is open vanaf 18.30 uur. Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per maand.

 

Ons optreden in De Meervaart op 16 december 2018. (foto Luc Upson)

Logo's en tekeningen zijn van Piet van der Maas, onze voorzitter, drummer en illustrator.

Spreuk van de maand: De muziek brengt een soort genoegen teweeg waar de menselijke natuur niet buiten kan (Confucius).

Sloterproms_2012AVES in De Meervaart

Reacties op onze website: redactie@aves-accordeon.nl